Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Webmaster: Pinzani.it

Database of Publications

Homepage > Students’ Motivation > Database of Publications > Publication's Form

PUBLICATION INFORMATION

TITLE OF PUBLICATION
PODSTAWY CHEMII NIEORGANICZNEJ
NAME OF AUTHOR(S)
Bielański Adam
NAME OF PUBLISHER
Wydawnictwo Naukowe PWN
YEAR OF PUBLICATION
2010
LANGUAGE OF PUBLICATION
Polish
PUBLICATION TYPOLOGY
Book
TARGET GROUP OF PUBLICATION
Students
SIZE OF THE PUBLICATION
Over 10 pages
DESCRIPTION OF CONTENTS
Prof. dr hab. Adam Bielański, nestor i jeden z najznamienitszych polskich chemików, opracował podręcznik sześciokrotnie wznawiany i każdorazowo uaktualniany, uznawany za najlepszy polski podręcznik akademicki w dziedzinie chemii. Fragment recenzji prof. dr. hab. Zbigniewa Hubickiego Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej Nowe wydanie znanego i cenionego przez studentów oraz wykładowców podręcznika akademickiego. Autor uaktualnił i uzupełnił wiadomości, uwzględniając postępy chemii nieorganicznej i naukowe podstawy nowych jej zastosowań. Zastosował zgodną z obecnie obowiązującymi normami IUPAC nomenklaturę związków chemicznych. Wszystkie wprowadzone zmiany dotyczą bardzo ważnych i najintensywniej rozwijających się obszarów wiedzy z zakresu chemii nieorganicznej. Na szczególną uwagę w tym wydaniu zasługuje: -wprowadzenie nowych rozdziałów dotyczących m.in. pierwiastków chemicznych w skorupie ziemskiej i w kosmosie; ogniw paliwowych; syntezy poliwodorotlenków i polikwasów, -omówienie metody zol-żel w syntezie nieorganicznej, wzmianka o nanotechnologiach, -uzupełnienie wiadomości o elektroujemności, -wprowadzenie dodatkowych informacji z zakresu gospodarki wodorowej, syntezy wodoru w fotoogniwach z elektrodami z półprzewodzących tlenków, -aktualizacja zagadnień dotyczących węglowców i aktynowców; -rozbudowanie treści dotyczących nowoczesnych technologii i zastosowań chemii nieorganicznej. Tom pierwszy stanowi gruntowne wprowadzenie do chemii nieorganicznej, często określane mianem chemii ogólnej. Tom drugi zawiera szczegółowe omówienie poszczególnych grup układu okresowego pierwiastków. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uniwersytetów, uniwersytetów przyrodniczych i politechnik, którzy obowiązkowo muszą zapoznać się z podstawami chemii nieorganicznej. Skorzystają z niego z pewnością także wykładowcy, pracownicy instytutów naukowo-badawczych, doktoranci i nauczyciele chemii.
PDF OF THE PUBLICATION
NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION
WSInf - The Academy of Information Technology

Comments about this Publication

Your comments are welcome


National Reports on successful experiences to promote lifelong learning for chemistry The national reports on chemistry successful experiences to promote lifelong learning for chemistry are now available on the related section of the project portal. The reports presents examples of successful experiences in the partner countries and the results of testing of ICT resources with science teachers.

.