Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Webmaster: Pinzani.it

Database of Publications

Homepage > Students’ Motivation > Database of Publications > Publication's Form

PUBLICATION INFORMATION

TITLE OF PUBLICATION
ZBIóR ZADAń Z CHEMII OGóLNEJ I ANALITYCZNEJ Z PEłNYMI ROZWIąZANIAMI
NAME OF AUTHOR(S)
Andrzej Persona, Joanna Reszko-Zygmunt, Tomasz Gęca
NAME OF PUBLISHER
Medyk
YEAR OF PUBLICATION
2011
LANGUAGE OF PUBLICATION
Polish
PUBLICATION TYPOLOGY
Book
TARGET GROUP OF PUBLICATION
Students
SIZE OF THE PUBLICATION
Over 10 pages
DESCRIPTION OF CONTENTS
Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej z pełnymi rozwiązaniami przeznaczony jest dla studentów chemii oraz innych kierunków przyrodniczych, takich jak biologia, medycyna, farmacja czy ochrona środowiska, gdzie chemia stanowi istotny element programu studiów.

Prezentowany podręcznik zawiera zadania z zakresu chemii ogólnej i analitycznej pogrupowane w odpowiednie zbiory tematyczne i opatrzone krótkim wstępem teoretycznym. Do wszystkich zadań są dołączone pełne rozwiązania.

Zbiór zadań z chemii ogólnej i analitycznej z pełnymi rozwiązaniami to druga z cyklu książek poświęconych chemii analitycznej. Pierwsza z nich Chemia analityczna, podstawy klasycznej analizy ilościowej -zwięzły przegląd metod i przepisów analitycznych stanowi skuteczną pomoc dla studentów w pracy laboratoryjnej.
WHERE TO FIND IT
Internet book shop
PDF OF THE PUBLICATION
NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION
WSInf - The Academy of Information Technology

Comments about this Publication

Your comments are welcome


National Reports on successful experiences to promote lifelong learning for chemistry The national reports on chemistry successful experiences to promote lifelong learning for chemistry are now available on the related section of the project portal. The reports presents examples of successful experiences in the partner countries and the results of testing of ICT resources with science teachers.

.