Lifelong Learning Programme

This project has been funded with support from the European Commission.
This material reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein

Also available in:

Webmaster: Pinzani.it

Database of Publications

Homepage > Students’ Motivation > Database of Publications > Publication's Form

PUBLICATION INFORMATION

TITLE OF PUBLICATION
IDEE CHEMII KWANTOWEJ
NAME OF AUTHOR(S)
Lucjan Piela
NAME OF PUBLISHER
Wydawnictwo Naukowe PWN
YEAR OF PUBLICATION
2012
LANGUAGE OF PUBLICATION
Polish
PUBLICATION TYPOLOGY
Book
TARGET GROUP OF PUBLICATION
Students
SIZE OF THE PUBLICATION
Over 10 pages
DESCRIPTION OF CONTENTS
Zrozumiały dla wszystkich podręcznik chemii kwantowej z aneksem internetowym! Nowoczesny i niezwykle oryginalny w swym zamyśle podręcznik chemii kwantowej. Autor, uznany dydaktyk, zadbał o to, by studenci poznawali chemię kwantową w sposób łatwy i przyjemny, czemu służy zarówno potoczysty język wykładu, jak również sugestywne rysunki wykonane przez autora. Zawarty w podręczniku materiał umożliwia czytelnikowi studiowanie wybranych działów na kilku poziomach zaawansowania. Książka ta może być zarówno ciekawym i przyjaznym dla studenta podręcznikiem "pierwszego kontaktu", jak i szczegółowym przewodnikiem po metodach współczesnej chemii kwantowej.
PDF OF THE PUBLICATION
NAME OF THE REVIEWING ORGANISATION
WSInf - The Academy of Information Technology

Comments about this Publication

Your comments are welcome


National Reports on successful experiences to promote lifelong learning for chemistry The national reports on chemistry successful experiences to promote lifelong learning for chemistry are now available on the related section of the project portal. The reports presents examples of successful experiences in the partner countries and the results of testing of ICT resources with science teachers.

.